Decyzja o założeniu własnej działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością podjęcia wielu decyzji. Jedną z nich jest wybór formy opodatkowania. Możliwości jest kilka. Sprawdź, która z nich będzie najlepsza dla Ciebie.

Jakie są opcje?

Polski system podatkowy i regulacje prawne wyróżniają cztery formy opodatkowania. Należą do nich: skala podatkowa, podatek liniowy, karta podatkowa i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Swój wybór należy zaznaczyć na druku CEDIG-1  podczas rejestracji działalności. Poniżej opiszemy każdą z nich, aby przedstawić ich najważniejsze wady i zalety.

Skala podatkowa

Nazywa jest również podatkiem na zasadach ogólnych. Jest to najczęściej wybierana przez przedsiębiorców forma opodatkowania. Polega ona na opodatkowaniu przychodu zgodnie z dwustopniową skalą. Do kwoty 85 528 podatek wynosi 18%. Natomiast powyżej tej kwoty liczy się go według wzoru: 15385,04 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł. Od obydwu tych sum można odjąć kwotę zmniejszającą podatek, jeżeli przysługuje podatnikowi.

Zaliczki na poczet podatku dochodowego rozliczanego na zasadach ogólnych można opłacać w systemie miesięcznym lub kwartalnym.

Do głównych zalet tego sposobu opodatkowania należą:

  •         Możliwość korzystania z ulg podatkowych
  •         Możliwość rozliczania się ze współmałżonkiem
  •         Prawo do skorzystania z kredytu podatkowego
  •         Możliwość pomniejszenia przychodów koszty poniesienia ich

Za największe wady uważa się:

  •         Konieczność prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
  •         Obowiązek opłacania podatku wg stawki 32% po osiągnięciu przychodów  powyżej wspomnianej wcześniej kwoty 85 528 zł

Podatek liniowy

Wybierając tę formę, przedsiębiorca zobowiązany jest do odprowadzania stałego podatku w wysokości 19% bez względu na wysokość dochodów. Niewątpliwie jest  to jego dużą zaletą. Tutaj również istnieje możliwość opłacania zaliczek w systemie miesięcznym lub kwartalnym. Podatek liniowy jest drugim, najczęściej wybieranym rozwiązaniem przez polskich przedsiębiorców. Ma jednak kilka wad, do których należy m.in.: brak możliwości wspólnego rozliczania, korzystania z ulg podatkowych, czy kwoty wolnej od podatku.

Karta podatkowa

Jest to zryczałtowana forma rozliczania. Jest ona przeznaczona jedynie dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność określoną w Ustawie o zryczałtowanym podatku. Należy do niej m.in.: działalność rozrywkowa oraz domowa opieka nad dziećmi i osobami starszymi.

Do najważniejszych zalet tej formy opodatkowania należą:

  •         Niska i jednolita wartość podatku płaconego okresowo, pozwalająca na oszczędzanie pieniędzy przez przedsiębiorcę
  •         Brak obowiązku prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów

Natomiast do wad należą:

  •         Brak możliwości odliczenia kosztów od uzyskanych przychodów
  •         Konieczność opłacania bez względu na wysokość osiąganych dochodów

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Wybierając tę formę opodatkowania przedsiębiorca musi liczyć się z tym, że nie będzie mógł odliczyć sobie kosztów uzyskanych przychodów, które dla wielu osób prowadzących działalność gospodarczą jest sposobem na to, jak oszczędzać pieniądze. Rekompensatą są jednak stosunkowo niskie stawki ryczałtu, sięgające 2% -20%,  w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

Jest to forma opodatkowania, z której mogą skorzystać jedynie ci przedsiębiorcy, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i prowadząc ją wyłącznie samodzielnie uzyskali przychód nieprzekraczający 250000 euro w skali roku. Podatnik decydujący się na tą formę rozliczania zobowiązany jest do prowadzenie ewidencji przychodów i wyposażenia oraz posiadania i przechowywania dowodów zakupu.

Wybór odpowiedniego sposobu opodatkowania to bardzo ważna decyzja, którą każdy przedsiębiorca powinien podjąć po dokładnym przemyśleniu. Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się ze sporymi kosztami, szczególnie na początku, dlatego warto stworzyć sobie solidny plan oszczędzania i zastanowić się, która z dostępnych form będzie wiązała się z najmniejszym wydatkiem.