Niestety wszyscy podlegamy opodatkowaniu oraz obowiązkowi rozliczenia się z fiskusem. Rozliczają się wielkie koncerny i małe firmy jednoosobowe oraz niektóre instytucje i inne osoby prawne. Ale na tym nie koniec. Osoby fizyczne również mają obowiązek co roku rozliczać się z Urzędem Skarbowym z dochodów osobistych. Rozliczenie w tym przypadku składa się do końca kwietnia, a służy do tego deklaracja PIT-37 (rozliczenie podatku od dochodów osobistych. W wyniku tego rozliczenia może nastąpić konieczność uregulowania niedopłaty podatku albo przeciwnie, zwrot podatku nadpłaconego.

Obecnie można składać deklaracje PIT-37 osobiście, drogą pocztową oraz w formie elektronicznej przez internet. Deklarację może też za pracownika składać pracodawca, wystarczy mu jedynie zgłosić taką potrzebę. Obecnie może nas w tym także wyręczyć sam Urząd Skarbowy, o ile do 16 kwietnia wyślemy tam elektroniczny wniosek PIT-WZ.

Kiedy przysługuje zwrot podatku?

Zwrot podatku następuje w wyniku dwóch sytuacji, które mogą również zachodzić łącznie.

  • Nadpłata podatku. Powstaje ona w wyniku zapłacenia podatku nienależnego, czyli bez istniejącego zobowiązania lub w wyniku pobrania przez pracodawcę zbyt wysokich zaliczek w stosunku do zobowiązania.
  • Odliczenia w ramach ulg podatkowych. Obecnie nie jest ich zbyt dużo, ale wciąż jeszcze można odliczyć podatek za internet (w przypadkach uregulowanych prawem), za niektóre koszty poniesione przez osoby niepełnosprawne, np. utrzymanie psa przewodnika oraz tzw. ulgę na dzieci.

W jaki sposób następuje zwrot podatku?

Sposób, w jaki chcemy otrzymać zwrot podatku należy zaznaczyć już na etapie wypełniania deklaracji. Możliwości są dwie:

  • Gotówka. Urząd Skarbowy przesyła w takim przypadku nadpłacony podatek pocztą, za pomocą przekazu pocztowego. Warto jednak pamiętać, że kwota zostanie pomniejszona o cenę przekazu, więc koszt ponosi podatnik.
  • Przelew na wskazane konto. Warunkiem do uzyskania takiej formy płatności jest złożenie formularza ZAP-3, na którym podajemy numer rachunku bankowego. Taki formularz trzeba złożyć również w przypadku późniejszej zmiany banku czy rodzaju konta, czyli zawsze wtedy, kiedy zmieni się numer rachunku.

Trzeci sposób wynika z przepisów Ministerstwa Finansów. Zwrot podatku, którego wysokość nie przekracza dwukrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, tj. 23,20 zł, należy odebrać osobiście w kasie urzędu.

Warto też wiedzieć, że na zwrot podatku do kwoty 8,70 zł nie ma co czekać. Jeśli suma do zwrotu jest mniejsza lub równa tej kwocie, Urząd Skarbowy zaliczy ją na poczet obecnych lub powstałych w przyszłości zaległości podatkowych.

Kiedy otrzymamy zwrot podatku?

Zwrot podatku wynikający z rozliczenia PIT-37 otrzymamy w ciągu maksymalnie 90 dni od momentu złożenia deklaracji. Jednak, jeśli w deklaracji będą jakieś braki czy błędy, Urząd Skarbowy wezwie nas do uzupełnienia lub poprawienia, albo konieczne będzie złożenie korekty. W każdym tym przypadku termin liczy się od nowa od dnia złożenia korekty lub naniesienia poprawek.